Privacy Verklaring Kinderfaculteit

Toelichting belangrijke woorden:
Verwerken / verwerking gegevens = Alles wat je kan doen met gegevens, zoals verzamelen, bewaren, bijwerken, wijzigen, bekijken, etc.
Persoonsgegevens = Een gegeven over een persoon. Elk gegeven, het maakt dus niet uit wat voor gegeven het is.

  
De Kinderfaculteit

De Kinderfaculteit is een programma van Stichting Pendrecht Vooruit (“Pendrecht Vooruit”). Pendrecht Vooruit vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Dit doen wij op deze manieren:

 • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens gegeven heeft. Deze doelen leest u onder ‘Verwerking van persoonsgegevens van ouders en kinderen’.
 • Als het nodig is, dan vragen we om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind.
 • Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons.
 • Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Behalve als dit nodig is voor een goede uitvoering van de doelen waarvoor u ons de gegevens heeft gegeven.

Pendrecht Vooruit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Misschien heeft u nog vragen na het doorlezen van deze Privacy Verklaring. U kunt dan contact opnemen met de Kinderfaculteit. U kunt een e-mail sturen aan info@kinderfaculteitpendrecht.nl.

  
Verwerking van persoonsgegevens van ouders en kinderen

De Kinderfaculteit verwerkt persoonsgegevens van ouders en kinderen voor de volgende doelen:

 • Inschrijven voor lessen en trainingen van de Kinderfaculteit.
 • Contact onderhouden met ouders en leerlingen over deelname en ervaringen.
 • Contact kunnen opnemen in geval van noodgevallen.
 • Het opbouwen van een portfolio van de leerlingen. Er wordt bijgehouden wat de leerling leert op de Kinderfaculteit.
 • Verbeteren van de kwaliteit van lessen en trainingen.
 • Contact kunnen onderhouden wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit geldt voor programma’s voor kinderen van 12 jaar en ouder.
 • Sturen van algemene nieuwsberichten over Kinderfaculteit.
 • Onderzoek naar de resultaten van de Kinderfaculteit.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Bij algemene registratie op de website:

 • Voornaam en achternaam kind.
 • Geboortedatum kind.
 • Geslacht kind.
 • School en groep kind.
 • Naam en adres ouder(s) en/of verzorger(s) en kind.
 • Telefoonnummer(s) ouder(s) en/of verzorger(s).
 • E-mailadres(sen) ouder(s) en/of verzorgers.

Extra informatie bij inschrijving voor een les of training:

 • Toestemming van ouders voor deelname van het kind aan de les of training.
 • Toestemming van ouders voor het alleen naar huis gaan van het kind.
 • Toestemming voor het gebruik van foto’s en filmpjes.
 • Gezondheidsgegevens van het kind. Dit gebeurt alleen als de ouder of de verzorger het nodig vindt dat wij deze gegevens weten.


Wij registreren de resultaten en het gedrag van kinderen die meedoen aan onze lessen en trainingen. Wij delen die informatie alleen met de school van het kind als dit belangrijk is voor zijn/haar opleiding. Lessen en trainingen van de Kinderfaculteit zijn geen onderdeel van school. Ze staan wel met elkaar in verband.

De bovenstaande persoonsgegevens worden door Pendrecht Vooruit opgeslagen. Dit doen wij zolang als uw kind op de basisschool zit. Hierna bewaren we de gegevens nog 3 jaar extra. Na deze periode worden de gegevens anoniem bewaard. Dit betekent dat de gegevens zonder de naam van uw kind bewaard worden. Dit doen wij, omdat wij deze gegevens misschien nodig hebben voor onderzoek.

  
Verwerking van persoonsgegevens van docenten, trainers en organisaties

De Kinderfaculteit verwerkt de persoonsgegevens van docenten, trainers en organisaties (aanbieders) waar docenten en trainers in dienst zijn. Dit doen wij met de volgende doelen:

 • Communicatie over (toekomstige) opdracht en de inhoud van het programma.
 • Communicatie over de ontwikkeling van de Kinderfaculteit.
 • Financiële administratie.

 Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam.
 • E-mailadres.
 • BSN (uw burgerservice nummer). Dit doen wij alleen als dit nodig is voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het BSN nummer wordt na de aanvraag uit de administratie verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden door Pendrecht Vooruit verwerkt. Dit doen wij zolang u betrokken bent bij het project van de Kinderfaculteit. Hierna worden de gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van schoolleiders en leerkrachten van aangesloten scholen

De Kinderfaculteit verwerkt persoonsgegevens van schoolleiders en leerkrachten van aangesloten scholen voor de volgende doelen:

 • Communicatie over de Kinderfaculteit.
 • Communicatie over een speciaal aanbod voor scholen, groepen of individuele leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld voor een samenwerking zijn.
 • Communicatie over de resultaten en het gedrag van individuele leerlingen.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam.
 • E-mailadres.
 • School en groep.

Uw persoonsgegevens worden door Pendrecht Vooruit opgeslagen. Dit doen wij zolang het project van de Kinderfaculteit duurt.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders (betrokken partijen) en geïnteresseerden


De Kinderfaculteit verwerkt persoonsgegevens van stakeholders (betrokken partijen) en geïnteresseerden voor de volgende doelen:

 • Versterken van de ontwikkeling van de Kinderfaculteit.
 • Verbreden van het (kennis)netwerk.
 • Delen van informatie.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam.
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pendrecht Vooruit opgeslagen. Dit doen wij zolang het project van de Kinderfaculteit duurt.

  
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

De Kinderfaculteit verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers voor de volgende doelen:

 • Administratie van geleverde diensten.
 • Individuele wensen van de vrijwilligers over persoonlijke ontwikkeling.
 • Inzicht in het vrijwilligersbestand.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam.
 • E-mailadres.
 • BSN (uw burgerservice nummer). Dit doen wij alleen als dit nodig is voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het BSN nummer (uw burgerservice nummer) wordt na de aanvraag uit de administratie verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden door Pendrecht Vooruit opgeslagen. Dit doen wij zolang het project van de Kinderfaculteit duurt. Hierna worden de gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard.

  
Geven van informatie aan andere bedrijven/personen (derde partijen)

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan andere bedrijven/personen (derde partijen) geven. Dit doen wij alleen als het nodig is om de doelen te behalen die hierboven staan beschreven.

Voorbeelden waarvoor wij een derde partij gebruiken:

 • het verzorgen van het internet, de opslag en het beheer van data en persoonsgegevens.
 • het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • het verzorgen van de lessen en trainingen.
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven ook persoonsgegevens door aan de partijen die wetenschappelijk onderzoek doen. In dit onderzoek kijken zij naar het effect en de resultaten van de Kinderfaculteit. Ook onderzoeken zij hoe de Kinderfaculteit verbeterd kan worden.

Wij geven alleen persoonsgegevens aan partijen met wie wij een contract hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij altijd goede afspraken. Op deze manier weten we zeker dat uw gegevens veilig zijn.

Wij geven uw gegevens niet aan andere partijen, behalve als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het doen van een melding volgens de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met anderen als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

  
Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (dit zijn personen jonger dan 18 jaar) als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger het kind heeft ingeschreven.

  
Beveiliging

Wij hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verwerking die niet is toegestaan. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die via de Kinderfaculteit uw gegevens kunnen bekijken, zijn verplicht dit geheim te houden.
 • We maken gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen.
 • Als het nodig is, gebruiken we andere namen en coderen we persoonsgegevens.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens. Dit is nodig om gegevens te herstellen als er iets fout gaat door menselijke of technische problemen.
 • We testen en beoordelen regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers beseffen hoe belangrijk het is om uw gegevens te beschermen.
  
Rechten over uw gegevens
 • U heeft het recht om de gegevens die wij van u (of uw kind) hebben te bekijken, te verbeteren of te verwijderen. Kinderen kunnen niet meedoen met de Kinderfaculteit als wij hun en uw gegevens niet hebben.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • U heeft het recht om de gegevens die u aan ons hebt gegeven te laten overdragen aan uzelf. Ook kunnen wij deze gegevens in opdracht van u direct aan een andere partij geven. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij dit doen. Dit betekent dat u uw paspoort of ID-kaart moet laten zien, zodat wij zeker weten wie u bent.
 • Het recht om gegevens te bekijken, wijzigen, overdragen of het recht op bezwaar heeft u niet bij de partijen die wetenschappelijk onderzoek doen.
 • U heeft het recht om de toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken.
  
Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Dan kunt u contact met ons opnemen. Het kan gebeuren dat wij samen het probleem niet kunnen oplossen. Dit vinden wij natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie houdt zich bezig met de bescherming van privacy.

  
Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Privacy Verklaring, neemt u dan contact met ons op.

  
Contactgegevens

Stichting Pendrecht Vooruit, projectleiding Kinderfaculteit:
info@kinderfaculteitpendrecht.nl
010-2680004
Plein 1953 nr 192
3086 EM Rotterdam