Algemene Voorwaarden Kinderfaculteit

De Kinderfaculteit biedt gratis lessen voor uw kinderen. Deze lessen zijn leerzaam, sportief en cultureel. De lessen worden namens Stichting Pendrecht Vooruit aangeboden. De Kinderfaculteit heeft een pedagogische wijkvisie. Dit betekent dat alle professionals en vrijwilligers in Pendrecht samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de wijk. Dit betekent dat zij werken aan:

 1. Het aanleren van sociale competenties.
 2. De keuze voor de juiste activiteiten.
 3. Het benaderen van kinderen op een positieve manier.
 4. Het stimuleren van kinderen, zodat zij meedoen aan activiteiten van de Kinderfaculteit.


Iedereen die betrokken is bij de Kinderfaculteit houdt zich op dezelfde manier bezig met de ontwikkeling van uw kind. Klik hier voor de wijkvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn voor de ouders van kinderen die meedoen aan de Kinderfaculteit. Hierin leest u uw rechten en plichten. Deze voorwaarden moeten door u geaccepteerd worden als uw kind meedoet. Dit zijn de algemene voorwaarden:

 1. De Kinderfaculteit is voor kinderen die op de vier scholen in Pendrecht zitten. Deze scholen zijn: De Koppeling, De Beatrixschool, De Hoeksteen en Over de Slinge. U geeft aan dat uw kind op één van deze vier scholen zit.

 2. U kunt uw kind inschrijven via onze website. Wij vragen dan informatie over u en uw kind. Deze informatie hebben wij nodig om het programma te kunnen uitvoeren. Ook kunnen wij met deze informatie het programma verbeteren. Is er iets veranderd in uw informatie? Werk dan uw gegevens bij.

  Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens beschermd worden. In de Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met uw gegevens. Klik hier voor de privacyverklaring.

 3. Als u uw kind inschrijft voor een les, dan is deze inschrijving nog niet definitief. U krijgt later een bericht of uw kind echt kan meedoen aan de les.

 4. Wanneer uw kind niet naar de les kan komen, dan zorgt u dat wij dit voor de start van de les horen.

 5. Wij verwachten dat u uw kind motiveert om met de les mee te doen. Uw kind mag 2 lessen missen. Mist uw kind meer lessen? Dan kunnen wij besluiten om de deelname van uw kind te stoppen.


Verdere informatie

 1. De Kinderfaculteit is een programma van Stichting Pendrecht Vooruit, en werkt samen met Stichting Vitaal Pendrecht.

 2. De Kinderfaculteit reageert op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling wordt toegepast. Klik hier voor de Meldcode.