Kinderfaculteit Pendrecht

Kinderfaculteit Pendrecht is er voor alle leerlingen van de basisscholen in de wijk Pendrecht. De Kinderfaculteit organiseert een extra-schools programma aan leerzame, creatieve en sportieve lessen en trainingen. Leerlingen ontdekken er wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn en waar hun talenten liggen. De Kinderfaculteit helpt hiermee om het plezier in leren te vergroten en de kansen van kinderen te versterken. De Kinderfaculteit is ontstaan in een goede samenwerking tussen de vier basisscholen: De Koppeling, De Hoeksteen, Over de Slinge en de Beatrixschool en de wijkorganisatie Vitaal Pendrecht. Belangrijke financier van het programma is Stichting de Verre Bergen.

Nieuws

Op dit moment zijn er voor alle leerlingen lessen te vinden om thuis te volgen, zie hiervoor de online lessen via onderstaande knop. Wekelijks zijn er nieuwe filmpjes op alle gebieden, educatief, cultureel en sport voor groep 1 t/m 8.

Ook starten er online specials, dit zijn lessen waar leerlingen zich voor hebben ingeschreven, ze hebben wekelijks digitaal contact met de docent en mede-leerlingen.

Sport (buiten) mag ook weer, daarom start ook een aantal sporten via de Kinderfaculteit weer op.

LET OP: Bij de nieuwsberichten op deze website vind je de laatste informatie over online lessen, specials en sport.

Online Kinderfaculteit

Lessenserie

De Kinderfaculteit organiseert 3 lessenseries van 10 weken per jaar. De eerste start begin oktober, de tweede in januari en de derde lessenserie start na de meivakantie. Het zijn zo’n 30 verschillende lessen en trainingen, variërend van ICT tot musical en van techniek tot Xtreme sports. Er is een speciaal programma voor de kleuters waarin zij kennis maken met sport, dansen, muziek en techniek.

Instroomtrainingen

Via de Kinderfaculteit kunnen leerlingen kennismaken met meer dan tien verschillende sporten bij een echte sportvereniging. De trainingen voor die sport worden gegeven door trainers van die sportclub. Past de sport goed bij het kind dan kan hij of zij lid worden van die vereniging.

Extra sportaanbod

Naast de instroomtrainingen biedt de Kinderfaculteit ook lessenseries aan met specifieke doelstellingen, zoals: de Sportklas (talentontwikkeling), Xtreme Sports (gedrag), Club Extra (motorische ontwikkeling), Ouder & Kind-Dans (ouderbetrokkenheid), Club Extra (overgewicht), Diplomazwemmen en Fietsles (zelfredzaamheid). Voor een aantal van deze lessen worden de kinderen geselecteerd door de (gym)leerkrachten van de eigen school.

Rekenfaculteit

De Rekenfaculteit is een intensief tutoring programma gebaseerd op de High Dosage tutoring methodiek van SAGA Innovations. De Rekenfaculteit streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het dichten van de prestatiekloof in het onderwijs. Dit doen we door: De rekenvaardigheden van leerlingen te verhogen. Het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten en de werkhouding te verbeteren. Alle leerlingen in Pendrecht doen 1 jaar mee met de Rekenfaculteit als zij in groep 7 zitten. Ze krijgen dat jaar 4 uur per week tijdens schooltijd rekenles van een tutor. We werken in een 1 op 2 setting, 1 tutor geeft 2 leerlingen tegelijkertijd les. Ouderbetrokkenheid en feedback zijn kernelementen van het programma.

Vakmanschap

De Kinderfaculteit organiseert Vakmanschap voor leerlingen van de groepen 7 en 8. Met vakmanschap maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen. Zij kunnen ontdekken welke beroepen er zijn en welke goed bij hen passen. Op deze manier krijgen ze ook een beter beeld bij het kiezen van een VO-school. De Vakmanschaplessen zijn op woensdag bij de Kinderfaculteit of op locatie van het beroep!

Zondagscollege

Wil je extra begeleiding in taal, rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen? Kom dan naar het Zondagscollege. Iedere zondag van 10.00 tot 13.00, voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. De kinderen mogen zelf kiezen uit taal, rekenen of huiswerkbegeleiding; na de citotoets van groep 8 bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs. Zij krijgen dan les in verschillende vakken zoals wiskunde, Engels en Nederlands. Ook wordt er geleerd hoe het huiswerk ingepland kan worden en hoe je de agenda kan bijhouden. Vind je het leuk om extra lessen te volgen schrijf je dan in via de site van de Kinderfaculteit.

Algemene Voorwaarden

Klinkt hier voor de algemene voorwaarden van de Kinderfaculteit.

Privacy Verklaring

Klik hier voor de privacy verklaring van de Kinderfaculteit.